Általános szerződési feltételek

A besttrainrunner csapata tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A besttrainrunner csapata mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Online nevezési rendszerünkbe való beregisztrálásoddal, hírlevelünkre való feliratkozással, hozzájárulsz a lent részletezett adataid kezeléséhez.Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek és SMS-ek küldéséhez. A hozzájárulások bármikor visszavonhatóak. A visszavonás akadálya a versenyeken való részvételnek.Versenyeink nagyobb részén a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (csak település), állampolgárságát,, egyesületét és az adott versenyen érvényes korkategóriáját. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a bruttó befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, valamint a kizárás, feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja.

A versenyen mindenki a saját felelősségére indul.A nevező a nevezési űrlap kitöltésével kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, és elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért kártérítésre nem kötelezhetők.

Csomagok, értékek eltűnése esetén a rendezők felelősséget nem vállalnak.A rendezők szalagokkal, táblákkal és személyzettel jelölik és biztosítják a pályákat.A rajtszámot szabályosan kérjük viselni.A rajtszámot köteles minden induló elöl, jól látható módon, teljes terjedelmében viselni!A rajtszámot összehajtani nem szabad. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki rajtszámát nem szabályosan viseli a verseny ideje alatt (pl. összehajtja, letakarja, nem jól láthatóan viseli a verseny ideje alatt), valamint aki nem teljesíti a verseny – szervezők által kitűzött – teljes távját, vagy a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki.A versenyzők között a rajtszám csere tilos!A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek.A versenyen bármilyen jármű, kísérő autó, kerékpár használata kizárólag a szervezők részére megengedett, illetve parasportolók kísérete lehet kivétel, de csakis a versenyszervezők engedélyével.A versenyen kerékpározni, tilos ennek megszegése kizárással jár.

A versenyen rajtszám nélkül futni tilos, kizárást vonhat maga után.A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámtevékenység vagy bármilyen rendezvény/más futóverseny népszerűsítése csak a rendezők előzetes írásbeli engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.A futóverseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik.A készült fotókat és filmeket a rendezők szabadon felhasználhatják reklám- és egyéb kommunikációs anyagaikban (pl. óriásplakát, szórólap), ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.A versenyen való részvétel lemondása esetén, ha a nevezési hozzájárulás már befizetésre került, akkor ezen összeget visszautalni nem áll módunkban.A nevezési űrlap kitöltése önkéntes adatközlés is.

Rólunk


2016 őszén jött a gondolat, amikor épp átbeszéltük a hétvégi tapasztalatokat az aktuálisan teljesített verseny után úgy gondoltuk, mi is képesek lehetnénk egy jó verseny megszervezésére.

Tovább...


Elkezdtünk hát ezen dolgozni. A legfontosabb szempont az volt, hogy a verseny valóban színvonalas legyen. Ehhez kell egy olyan személy, aki sok verseny tapasztalattal rendelkezik és szakmai oldalról tudja erősíteni a csapatot. Andris ilyen személy így részéről biztosítva van, hogy az általunk szervezett verseny szakmailag erős de az amatőröknek is megfelelően izgalmas legyen. Aki ismeri Andrist, az tudja, hogy sokszor őrültségekben is benne van és folyamatosan feszegeti a határait. Számtalan verseny bizonyítja, mely nem csak sok esetben extrém, de széles körben lefedi a futás világát, ami nagy mértékben segíti Andrist a tapasztalat szerzésben.

Belföldi és külföldi versenyek, az akadályfutáson keresztül a toronyházfutáson át a mostanában vetített tv műsor válogató "nindzsa harcos"-on való részvételig. Szakmai oldalról tehát biztosítva vagyunk, kell egy jó szervező. Ezt a területen Attila rendelkezik hatalmas tapasztalattal, aki a civil életben is vezetőként dolgozik, így sok éves tapasztalata van emberek irányításában, tárgyalásban és emellett pedig amatőr terepfutóként tudja is, hogy milyen irány az amit képviselni szeretnénk. a 21.-ik században kihagyhatatlan szerepe van az internetnek minden vállalkozásban, így adott volt, hogy kell egy ember aki ennek a szakértője. László a Mi emberünk, aki minden tekintettben megfelel erre a pozícióra.

Számos projektben teljesített már, jó néhány nagy márka internetes felületeit koordinálja, így ezen a területen is biztosított a profizmus. Összeálltunk, hogy életünk egyik legnagyobb kihívásában vegyünk részt és létrehozzunk egy olyan vállalkozást, ami népszerűsíti a terepfutást és egy olyan közösséget hozzon létre, ami minden résztvevő számára nagyon sok pozitív élményt biztosít. Imádjuk a futást (kivéve Laci :) , de ez Tőle nem is elvárt kritérium), imádjuk az erdőt (na ezt már Laci is), megvan a lendületünk és bennünk van az akarat, hogy valami nagy dolgot hozzunk létre, amit Te mint részvevő igazán élvezhetsz. Reméljük törekvéseink meghozzák azt a várt eredményt, amit kitűztünk Magunk elé.

Támogatóink